Kontakt

Przedszkole 

Niepubliczne

"SMERFY"

Elżbieta Krupa

ul. Jeziołowicza 21
10-690 Olsztyn
tel./fax 89 541 55 60
 e-mail: przedszkolesmerfy.olsztyn@wp.pl


Szukaj


Programy edukacyjne w przedszkolu


Praca wychowawczo -  dydaktyczna w Przedszkolu "Smerfy" opiera się na programie "Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dzieci" autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i  Wiesławy Żaby-Żabińskiej wydawnictwa MAC zgodny z nową Podstawą Programową 2017 rok.. W 2009 r. znalazł się on w gronie najlepszych w Polsce programów nauczania do wychowania przedszkolnego. Kapituła II edycji prestiżowego konkursu CODN, któremu patronuje Minister Edukacji Narodowej, nagrodziła tę publikację za to, że stwarza nauczycielom możliwości twórczego zaangażowania w realizację zadań zawodowych, w tym poszukiwania metod i form pracy zgodnie z możliwościami i potrzebami każdego dziecka.

W celu wspomagania rozwoju umysłowego dziecka oraz  rozwijania umiejętności matematycznych stosowanych w codziennym życiu w pracy z dziećmi wykorzystujemy także elementy Programu edukacji matematycznej prof. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej.


Przedszkole uczestniczy także w wielu programach, kampaniach i akcjach tj:

  • Progam przedszkolnej edukacji antytytoniowej " Czyste Powietrze Wokół Nas" organizowany przez Inspekcję Sanitarno - Epidemiologiczną w Olsztynie

  • Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” organizowany  przez firmę  Tymbark  realizowany we współpracy z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska mający na celu edukowanie dzieci w zakresie przyrody i ekologii. 

  • Program "Czytające Przedszkola" w ramach kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom", w celu budzenia zainteresowań czytelniczych dzieci oraz rozwijania ich sfery poznawczej.

  • Przedszkolny program edukacji komunikacyjnej "Autochodzik" wdrażający zasady bezpiecznego ruchu drogowego i pieszego organizowany przez WORD w Olsztynie

  • akcja pomocy dla zwierząt w schronisku olsztyńskim "Podpisz pieska"

  • Ogólnopolski program edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków "Akademia Aquafresh"

  • program edukacji przyrodniczej Eco - Schools - starania o międzynarodowy tytuł Zielonej Flagi