Kontakt

Przedszkole 

Niepubliczne

"SMERFY"

Elżbieta Krupa

ul. Jeziołowicza 21
10-690 Olsztyn
tel./fax 89 541 55 60
 e-mail: przedszkolesmerfy.olsztyn@wp.pl


Szukaj


Dobre przedszkole - Oferta Programowa

W ramach czesnego 400,00 zł zapewniamy:

*Całodzienną opiekę pedagogiczną sprawowaną przez wykwalifikowaną kadrę w godzinach od 6.15 do 17.30
* Różnorodne zajęcia dydaktyczne w tym: 

- edukacja matematyczna,- edukacja językowa,- edukacja przyrodnicza,- edukacja muzyczna,- edukacja plastyczna,- edukacja ruchowa,- edukacja teatralna

* Zajęcia rytmiczno - muzyczne – 1 raz w tygodniu
* Zajęcia z języka angielskiego – 2 razy w tygodniu
* Zajęcia z religii - dla grupy najstarszej – 2 razy w tygodniu
* Terapię logopedyczną
* Współpracę ze specjalistami z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 (ul. Turowskiego 3, Olsztyn)
* Warsztaty rozwijające zdolności i zainteresowania dzieci prowadzone przez nauczycielki:

- matematyczne,- plastyczne,- muzyczne,- językowe

* Zajęcia otwarte dla Rodziców oraz różnorodne warsztaty z Rodzicami
* Teatrzyki w przedszkolu – 1 raz w miesiącu
* Koncerty Warmińsko – Mazurskiej Filharmonii – 1 raz w miesiącu
* Wycieczki związane z tematyką roczną oraz w zależności od tematów realizowanych w poszczególnych grupach
* Wyjazdy integracyjne dla rodziców i dzieci
* Wyjazdy dzieci od gospodarstwa agroturystycznego "Ziołowa Dolina" oraz na "Aktywną Łąkę"
* Dni adaptacyjne dla dzieci rozpoczynających edukację w przedszkolu

Zapewniamy także liczne atrakcje w przedszkolu:

* Pasowanie na Przedszkolaka
* Święto Dyni
* Dożynki
* Zabawy andrzejkowe
* Mikołajki w przedszkolu
* Wigilia z rodzicami połączona z występami słowno - muzycznymi dzieci oraz wizytą Świętego Mikołaja
* Dzień Absolwenta - spotkanie z dziećmi z klas I, które ukończyły nasze przedszkole
* Bal karnawałowy
* Dzień Babci i Dziadka
* Pierwszy Dzień Wiosny
* Zajączek w Przedszkolu
* Dzień Rodziny
* Spartakiada - międzyprzedszkolne zawody sportowe
* Dzień Dziecka
* Uroczyste pożegnanie dzieci kończących przedszkole oraz "Zielona Noc" w Przedszkolu dla grupy najstarszej
* Urodziny Dziecka w grupie

Przedszkole dysponuje własną kuchnią, w której posiłki są przygotowywane zgodnie z zasadami zdrowego żywienia dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Przedszkole posiada własny plac zabaw wyposażony w certyfikowane sprzęty i urządzenia do zabaw ruchowych dla dzieci.

Płatności:

Stawka dzienna za wyżywienie wynosi 7,00 zł (odliczana za nieobecność dziecka powyżej 3 dni łącznie)

Za dodatkową opłatą oferujemy:

- Zajęcia taneczne
- Zajęcia konstrukcyjne