Kontakt

Przedszkole 

Niepubliczne

"SMERFY"

Elżbieta Krupa

ul. Jeziołowicza 21
10-690 Olsztyn
tel./fax 89 541 55 60
 e-mail: przedszkolesmerfy.olsztyn@wp.pl


Szukaj


Informacje Dla Rodziców


 1.ROCZNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „SMERFY”


na  rok szkolny 2017 / 2018   „Kulturalny Przedszkolak”

Priorytet:
Kształtowanie zachowań społecznie akceptowalnych czyli przedszkolny "savoir vivre".

                                                                                                                               Zadania :                                                                                                                              
  1.  Stwarzanie warunków do rozwijania umiejętności społecznych dzieci oraz propagowanie właściwych wzorców zachowań.  
                                                                                    

2.  Nabywanie właściwych postaw, nawyków poprzez udział w programach z zakresu kształtowania postaw prozdrowotnych, proekologicznych, wdrażania do bezpieczeństwa, kultury, poczucia przynależności społecznej.
                                                                                                                               
                                                                                             

2.Zasady zachowania obowiązujące dzieci w Przedszkolu Niepublicznym „SMERFY” w Olsztynie


Ustalony został „Kodeks przedszkolaka”, w którym zawarte są jednakowe dla wszystkich dzieci w przedszkolu normy, dotyczące:

-        zachowania w sali

-        zachowania podczas posiłków

-        zachowania w szatni

-        zachowania w łazience

-        schodzenia i wchodzenia po schodach

-        zachowania podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym

-        zachowania podczas wycieczek i spacerów.

I. Zasady zachowania obowiązujące dzieci w sali przedszkolnej

1. Wchodząc do sali witamy się z nauczycielką przez podanie ręki i dziećmi mówiąc „dzień dobry”

2. Używamy zwrotów grzecznościowych „proszę, dziękuję, przepraszam”. Przepraszając podajemy rękę osobie, którą przepraszamy.

3. Nie krzyczymy i nie podnosimy głosu, staramy się mówić umiarkowanym głosem

4. Nie sprawiamy przykrości kolegom, koleżankom, nie bijemy innych

5. Nie biegamy w sali

6. Nie wychodzimy z sali bez zgody nauczycielki

7. Nie zabieramy zabawek innym dzieciom podczas zabawy, wymieniamy się, dzielimy się zabawkami

8. Po skończonej zabawie sprzątamy po sobie zabawki, odkładamy zabawki na ich miejsce

9. Sprzątamy po sobie miejsce, w którym pracowaliśmy podczas zajęć

10. Nie przerywamy wypowiedzi innym, zgłaszamy się do odpowiedzi poprzez podniesienie ręki lub wypowiadamy się, gdy mamy „jeżyka”, oczekujemy na swoją kolej

11. Zgłaszamy nauczycielce potrzebę wyjścia do toalety

12. Swoje zabawki przynosimy do przedszkola tylko w poniedziałek, nie bawimy się zabawkami kolegów bez ich zgody

13. Nie przeszkadzamy innym podczas odpoczynku

II. Zasady zachowania obowiązujące dzieci w szatni

1. Ubrania wieszamy na swoim wieszaku, buty i kapcie ustawiamy na swojej półce. Starannie składamy odzież i odkładamy na swoją półkę.

2. Przy rozbieraniu się pamiętamy o kolejności zdejmowania odzieży (odwrotnie niż przy ubieraniu).

Nie biegamy po szatni i nie hałasujemy

3. Nie używamy zabawek ani innych przedmiotów pozostawionych przez dzieci w szatni

4. Po ubraniu lub rozebraniu się ustawiamy się w parach w wyznaczonym miejscu

5. Pomagamy innym, gdy tego potrzebują

III.Zasady zachowania obowiązujące dzieci w łazience

 1. Myjemy ręce: przed i po posiłkach, po przyjściu z podwórka, po załatwieniu potrzeb fizjologicznych.

2. Pamiętamy, aby dokładnie zakręcać kran

3. Nie rozchlapujemy wody oraz nikogo nie chlapiemy, oszczędzamy wodę podczas mycia rąk i zębów

4. Po śniadaniu myjemy zęby

5. Nie biegamy w łazience

6. Korzystamy z toalety wyłącznie pojedynczo, nie podglądamy się wzajemnie.

7. Zawsze po sobie spłukujemy toaletę.

Etapy mycia rąk:

1. Podwijamy rękawy, aby się nie zamoczyły.

2. Moczymy ręce, aby rozpuściło się trochę mydło.

3. Trzemy namydlone ręce, by wytworzyć pianę tak, aby każdy palec był umyty.

4. Płuczemy ręce wodą, aby całkowicie spłukać pianę mydlaną.

5. Zakręcamy kran.

6. Otrząsamy ręce z wody nad zlewem, aby nie zamoczyć posadzki.

7. Wycieramy bardzo dokładnie dłonie tylko w swój ręcznik.

8. Odwijamy rękawy i zapinamy je (gdy ktoś ma kłopoty, prosi o pomoc kolegę lub nauczycielkę).

Etapy mycia zębów:

1. Do kubka wlewamy letnią, czystą wodę.

2. 2-, 3-krotnie płuczemy usta.

3. Na szczotkę wyciskamy pastę.

4. Myjemy zęby okrężnymi ruchami, przypominającymi rysowanie małych kółek.

5. Płuczemy jamę ustną kilkakrotnie wodą.

6. Płuczemy dokładnie szczoteczkę i kubek.

7. Wkładamy szczoteczkę do kubka do góry włosiem.

8. Kubek ze szczotką ustawiamy w wyznaczonym miejscu.

IV.Zasady zachowania obowiązujące dzieci podczas spożywania posiłków

 1. Zachowujemy ciszę siadając i wstając od stołu

2. Zaczynamy jeść po słowie „smacznego”

3. Jedząc, nie rozmawiamy

4. Jemy z niezbyt otwartymi ustami, powoli (szybkie zjadanie – połykanie jedzenia jest niezdrowe i nieeleganckie), każdy kęs dobrze gryziemy i żujemy.

5. Ostrożnie posługujemy się sztućcami

6. Próbujemy nowych potraw. Jeżeli czegoś nie lubimy, nie musimy tego jeść .

7. Nie bawimy się jedzeniem

8. Odchodzimy od stołu gdy większość dzieci skończy posiłek

9. Odchodząc od stołu wsuwamy krzesełko oraz mówimy „dziękuję”

V. Zasady zachowania obowiązujące dzieci podczas schodzenia i wchodzenia po schodach

 1. Przez wejściem lub zejściem ze schodów ustawiamy się w „pociąg”

2. Po schodach wchodzimy i schodzimy pojedynczo, jeden za drugim

3. Schodząc i wchodząc po schodach idziemy spokojnie, trzymając się poręczy

4. Poruszając się po schodach nie popychamy kolegów, nie wyprzedzamy, nie skaczemy i nie biegamy

VI. Zasady zachowania obowiązujące dzieci podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym

1. Korzystając z urządzeń rekreacyjno – sportowych zachowujemy się bezpiecznie – nie popychamy kolegów, nie biegamy, oczekujemy na swoją kolej, nie korzystamy ze zjeżdżalni, jeśli nie ma tam nauczyciela

2. Podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym samowolnie nie oddalamy się

3. W czasie zabaw w piaskownicy nie obsypujemy się piaskiem

4. Po skończonych zabawach porządkujemy plac zabaw – odkładamy zabawki i przybory sportowe na wyznaczone miejsce

5. Dbamy o roślinność na placu zabaw i na sali zielonej

VII. Zasady zachowania obowiązujące dzieci podczas wycieczek i spacerów.

1. Przed wyjściem z przedszkola ubieramy kamizelki odblaskowe

2. Podczas spacerów i wycieczek poruszamy się parami, samowolnie nie oddalamy się od grupy.

3. Przestrzegamy zasad bezpiecznego poruszania się po drogach

4. Reagujemy na polecenia nauczyciela

5. Nie nawiązujemy kontaktu z osobami nieznajomymi.

6. Kulturalnie zachowujemy się w miejscach użyteczności publicznej

7. Zachowujemy zasady bezpieczeństwa podczas poruszania się środkami transportu.

VIII. System nagród i kar stosowanych w przedszkolu

Stosowane nagrody:

-       pochwała indywidualna,

-       pochwała przed całą grupą,

-       pochwała przed rodzicami,

-       pełnienie funkcji pomocnika nauczyciela

-       nagroda poprzez sprawienie dziecku przyjemności wybranej przez niego (np. ciekawa zabawka, ulubiona gra dziecka, naklejka itp.).

              Stosowane kary:

 - kara naturalna – zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie, naprawienie szkody,

- odmówienie dzieciom przyjemności,

- czasowe odbieranie przyznanego przywileju,

-„krzesełko do myślenia” – chwilowe wykluczenie dziecka z zabawy w celu przemyślenia swojego postępowania.

Kodeks przedszkolaka obowiązujący w naszym przedszkolu: 

1.Wspólnie i zgodnie bawię się z dziećmi.

2. Potrafię czekać na swoją kolej podczas zabawy.

3. Szanuję cudzą własność.

4. Wiem, że praca innych jest trudem, który należy szanować i tego samego oczekuję od innych.

5. Do zabawy biorę tylko te zabawki, którymi teraz będę się bawić, a po skończonej zabawie odkładam je na miejsce

6. Bawię się tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości.

7. Pomagam innym: młodszym i mniej sprawnym dzieciom

8. Próbuję samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe, zgodnie z ogólnie przyjętymi normami.

9. Stosuję formy grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam.

10. Wiem, że w przedszkolu jestem po to, aby nauczyć się wszystkiego, co będzie mi potrzebne w szkole.