Kontakt

Przedszkole Niepubliczne "SMERFY"
Elżbieta Krupa

ul. Jeziołowicza 21
10-690 Olsztyn
tel./fax 89 541 55 60
 e-mail: przedszkolesmerfy.olsztyn@wp.pl

Szukaj


Rozkład dnia

6.15 – 7.15 – schodzenie się dzieci

(Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję.)

 7.15 - 8.15 – zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe

(Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. Zabawy ruchowe lub zestawy ćwiczeń porannych). Wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka.

 8.15 – 8.30 – przygotowanie do śniadania

(Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne.)

 8.30 – 9.00 – śniadanie

 9.00–10.00 – zajęcia dydaktyczne

(Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego w danej placówce programu wychowania przedszkolnego w zależności od  grup wiekowych, zaplanowane spacery i  wycieczki )

 10.00 –11.15 – pobyt na świeżym powietrzu

(Zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego oraz gry sportowe)

 11.15  – 11.30 – przygotowanie do obiadu

(Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne.)

 11.30 - 12.00  – obiad (zupa , drugie danie)

 12.00 –13.30  – odpoczynek poobiedni

(Grupy młodsze: leżakowanie - odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, słuchanie kołysanek oraz bajek; grupy starsze: słuchanie bajek, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne, praca z dzieckiem zdolnym i dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi, zabawy dowolne; udział zajęciach dodatkowych)

 13.30 – 14.00 – przygotowanie do podwieczorku

(Zabiegi higieniczne.)

 14.00 – 14.30 – podwieczorek

 14.30 –17.15 – różne formy aktywności dzieci podejmowane z własnej inicjatywy lub zainspirowane przez nauczycielkę. Zabawy dzieci w ogrodzie przedszkolnym lub w sali. Praca wspomagająca i korygująca rozwój dzieci. Podsumowanie wydarzeń dnia. Rozchodzenie się dzieci.

  PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO REALIZOWANA JEST W GODZINACH 7.00 – 12.00